Dirbame su

 


Hostingas Serveriai.lt


Domenai už 25 Lt

 

Įsikurk internete nedelsdamas! 


Lietuvių English Русский Polski


THE BEST IT CONSULTATION TEAM
1C: viešajam sektoriui

„1C: viešajam sektoriui“ – sistema, skirta viešojo sektoriaus ir biudžetinėms įstaigoms, sukurta 1C:Organizacija platformoje.

Funkcionalumas

Vartotojo aplinka

 • Skirtingose posistemėse atliekamos operacijos-funkcijos turi tas pačias vartotojo komandas,  klaviatūros ir/ar pelės klavišus.
 • Programoje yra integruotos duomenų paieškos priemonės. Paieška gali būti atliekama bet kokioje formoje, turinčioje lentelės struktūrą (angl. grid).
 • Programoje prie pagrindinių objektų yra galimybė išsaugoti papildomą informaciją (objekto savybės). Tokiu būdu vartotojas turi galimybę apibrėžti papildomas objekto savybes (laukus) ir įvesti jų reikšmes.

Prieiga, saugumas, vartotojai

 

 • Yra bendras prieigos kontrolės mechanizmas.
 • Teisės aprašomos pačioje sistemoje.
 • Vartotojai yra skirstomi į vartotojų grupes.
 • Vartotojams yra priskirtos skirtingos rolės.
 • Administratoriaus rolei yra numatyta galimybė užregistruoti naują vartotojų grupę, vartotoją, vartotojo roles ir teises.
 • Sistemoje yra registruojami vartotojų darbo veiksmai: objektų įvedimas, redagavimas, trynimas ir kt.

Kalba

 

 • Palaikoma lietuviška versija.
 • Sistemos pranešimai – aiškūs, suprantami ir pateikiami lietuvių kalba.
 • Priimami ir teisingai apdorojami duomenys lietuvių kalba.

Kita

 

 • Vienoje instaliacijoje palaikoma kelių duomenų bazių apskaita.
 • Palaikomas duomenų redagavimo draudimas uždraustame laikotarpyje. Galima taikyti skirtingus redagavimo draudimo intervalus skirtingoms vartotojų rolėms.
 • Iš dokumentų, atlikusių duomenų registraciją registruose, galima  pereiti į atitinkamus registrus ir peržiūrėti dokumento judėjimą juose (pvz.: iš pirkimo dokumento galima greitai pereiti į to dokumento suformuotus buhalterinius pravedimus buhalterijos registre).
 • Programos posistemės yra tarpusavyje integruotos.

Buhalterijos posistemė

 

 • Sąskaitų planas (pagal VSAFAS) yra iš anksto įkeltas, kuris gali būti papildomas ir koreguojamas.
 • Prie kiekvienos (kiekvieno sąskaitų plano) sąskaitos galima priskirti biudžeto klasifikatoriaus straipsnius (subkonto): valstybės funkciją, programas, lėšų šaltinius, projektus, asignavimų valdytojus, turto įsigyjimo ir nurašymo požymius. Skirtingoms sąskaitoms gali būti nustatyti skirtingi subkonto rinkiniai. Bendras subkonto objektų skaičius nėra ribojamas.
 • Programoje sąskaitų apyvartos ir likučiai kaupiami pagal sąskaitai priskirtus subkonto rinkinius, t.y. pagal visus analitinius požymius.
 • Buhalterijos posistemei priklauso tokie žinynai: Organizacija, Valstybės funkcijos, Valstybės programos, Biudžeto klasifikatoriaus straipsniai, Lėšų šaltiniai, Mokesčiai, kiti Subkonto.
 • Buhalterijos posistemei priklauso dokumentai: Operacija, Sąskaitų uždarymas.
 • Programa turi automatizuotas priemones sąskaitų likučių uždarymui.

Atsargų apskaitos posistemė

 

 • Programoje yra trumpalaikio turto ir atsargų apskaita pagal turto buvimo vietas, valstybės funkcijas, programas.
 • Programoje realizuotas FIFO atsargų apskaitos metodas.
 • Atsargų apskaitos posistemei priklauso tokie žinynai: Nomenklatūra, Sandėliai (saugojimo vietos), Fiziniai asmenys (materialiai atsakingi), Matavimo vienetų klasifikatorius.
 • Atsargų apskaitos posistemei priklauso tokie dokumentai: Pirkimas, Pardavimas, Pajamavimas, Perkėlimas, Nurašymas, Inventorizacija. Dokumentuose atitinkamai yra tokios spausdintinės formos: Užpajamavimo važtaraštis, Sąskaita-faktūra ir Išlaidavimo važtaraštis, Užpajamavimo orderis, Perkėlimo važtaraštis, Nurašymo aktas, Inventorizacijos apyskaita.
 • Atsargų apskaitos posistemei priklauso tokios ataskaitos: Pirkimai, Likučių žiniaraštis, Apyvartų žiniaraštis, Atsargų partijų žiniaraštis.

Ilgalaikio turto apskaitos posistemė

 

 • Programoje turi būti ilgalaikio turto apskaita pagal turto buvimo vietas, valstybės funkcijas, programas.
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui turi būti realizuotas tiesinis (tiesiogiai proporcingas) metodas.
 • Ilgalaikio turto apskaitos posistemei priklauso tokie žinynai: Ilgalaikis turtas, Padaliniai (buvimo vietos), Fiziniai asmenys (materialiai atsakingi). Iš žinyno Ilgalaikis turtas galima atspausdinti IT kortelę.
 • Ilgalaikio turto apskaitos posistemei priklauso tokie dokumentai: Pirkimas, IT registravimas, IT įvedimas į eksploataciją, IT Perdavimas, IT Perkainojimas, IT duomenų tikslinimas, IT nusidėvėjimas, IT Nurašymas, IT Inventorizacija. Dokumentuose atitinkamai yra tokios spausdintinės formos: Įvedimo į eksploataciją aktas, IT perdavimo aktas, IT perkainojimo aktas, IT nurašymo aktas, Inventorizacijos apyskaita.
 • Ilgalaikio turto apskaitos posistemei priklauso tokios ataskaitos: IT Pirkimai, IT sąrašas, IT nusidėvėjimo žiniaraštis.

 

Atsiskaitymų apskaitos posistemė

 

 • Programoje yra galimybė vesti atsiskaitymus dokumentų lygyje, t.y. galima sudengti ir matyti likučius pagal konkrečius atsiskaitymų dokumentus.
 • Programoje atsiskaitymus galima vesti skirtingomis valiutomis. Yra realizuotas valiutinių atsiskaitymų perkainavimo mechanizmas.
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso tokie žinynai: Bankai, Sąskaitos bankuose, Kasos, Valiutos, Kontrahentai, Fiziniai asmenys (darbuotojai).
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso tokie dokumentai: Pirkimas, Pardavimas, Skolų užskaitymas, Banko išrašo pajamų eilutė, Banko išrašo išlaidų eilutė, Kasos pajamų orderis, Kasos išlaidų orderis, Valiutinių lėšų perkainavimas.
 • Programoje yra galimybė eksportuoti mokėjimo nurodymus LITAS-ESIS v1.2 formatu.
 • Programoje yra galimybė atlikti mokėjimo paraiškų eksportą VBAMS formatu.
 • Programoje yra galimybė atlikti patvirtintų paraiškų, t.y. mokėjimo nurodymų importą VBAMS formatu.

Biudžeto planavimo posistemė

 

 • Programoje yra galimybė įvesti biudžeto planus. Biudžeto planai įvedami pagal Valstybės funkcijas, Valstybės programas, Biudžeto klasifikatoriaus straipsnius ir Lėšų šaltinius.
 • Programoje yra galimybė keisti biudžeto planus, užfiksuojant konkrečią pakeitimų datą.
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso dokumentai : Biudžeto plano projektas, Biudžeto planas, Biudžeto koregavimas.
 • Programoje yra sujungimas su VBAMS, planinių rodiklių apsikeitimui.
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso tokios ataskaitos: Biudžeto plano projektas, Biudžeto planas, Biudžeto plano-fakto analizė.

Finansinės atskaitomybės posistemė

 

 • Programoje yra tokie finansinių ataskaitų rinkiniai: finansinės būklės ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita.
 • Kiekvienos atskaitomybės formos šablonui galima nustatyti laisvai apibrėžiamas formules.
 • Suformuotos atskaitomybės formos yra išsaugomos duomenų bazėje.
 • Suformuotos atskaitomybės formos yra išsaugomos kaip xls failai. (exelyje).

© 2009-2020 E-Business Solutions Group. Visos teisės saugomos.